Strona w budowie… ale już teraz możesz skorzystać z jej funkcjonalności.

W sprawie rekrutacji do akademii prosimy o kontakt z
Prezesem Zarządu Konradem Bogdałem
nr tel. 691854944.

W wakacje trenujemy na Orliku przy ul. Jesionowej (Szkoła Podstawowa nr 1) i na murawie stadionu lekkoatletyczn
ego.