Futsal
Komunikat
18.02.2014.
W okresie od 01-02-2014 do 15-12-2014 sekcja realizuje zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą ,, ODKRYJ SWÓJ TALENT SPORTOWY ,, .
Zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Jaworzno.