Futsal
Komunikat

W okresie od 01 stycznia do 15 listopada 2016 roku sekcja realizuje zadanie "Sport naszą pasją", którego realizacja wspierana jest przez Gminę Miasta Jaworzna .